Artigo 1

Noko 360 e o Ecohotel Nós, en colaboración co Concello de Silleda, organiza o próximo 25 e 26 de xullo o Romanico Experience 2020. Esta edición, por motivos excepcionais relativos al COVID 19, a proba non será cronometrada nin sistema de premiación. Entre tódolos participantes se sortearán diferentes productos tipicos e experiencias que se anunciarán na páxina oficial de Facebook no TRAIL DO ROMÁNICO

Artigo 2

Percorrido:
Serán 12km, estará marcado 100% e se podrá facer andando, correndo ou ben en bicicleta de montaña. Os horarios para poder completar o percorrido serán:
-sábado 25 de 18 a 22 horas
-domingo 26 de 9:30 a 13:30 horas

Artigo 3

-Poden participar todas as persoas que o desexen sen distinción de nacionalidade ou sexo, a condición de que se inscribiron correctamente.
-A idade mínima de participación será de 16 anos e cada participante toma parte na carreira baixo a súa responsabilidade e a de ter un nivel de condición física e saúde suficiente para afrontala.
-A organización dispón dun seguro de responsabilidade civil segundo a lexislación vixente. Así mesmo, todos os participantes dispoñerán dun seguro de accidentes, non lesións, soamente para o día da carreira, contratado pola organización

Artigo 4

A saída da proba será dende a igraxa parroquial de BREIXA (SILLEDA)
Teremos animador e arcode saida/chegada en todo momento

Artigo 5

Se establece un MÁXIMO DE 300 PARTICIPANTES e os prezos de inscrición serán:
Ata o 19 de xullo: 5 euros
Do do 20 o 24 de xullo serán 7 euros
-En ningún caso devolverase o importe da inscrición e NON se aceptarán inscricións o día da carreira.
De forma presencial, Se poderá inscribirse no ECOHOTEL NOS, Lugar de Río Calvo s/n, Silleda.
TÓDOLOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UN AGASALLO COA ENTREGA DE DORSAIS

Artigo 6

O dorsal deberá ir colocado na parte dianteira da camiseta ben visible. En ningún caso permitirase correr sen dorsal e haberá avituallamiento líquido no km 6 aproximadamente e outro especial ao finalizar a carreira (empanada, froita, etc)

Artigo 7

Servizo Gardarroupa. Teremos este servizo na saída, entregando todas as pertenzas a cada atleta ao finalizar a proba. A organización NON se fai responsable de calquera rotura, perda ou dano dos artigos deixados neste servizo.

Artigo 8

Os servizos sanitarios e as ambulancias, coordinados polo equipo médico, estarán situados na zona de Saída/Meta e pechando a carreira xunto co coche escoba. Calquera corredor con problemas médicos (alerxia, atencións especiais, etc.) deberá facelo constar á organización a través da súa páxina web ou no momento de facer a inscrición.

Artigo 9

-Toda persoa que corra sen estar inscrita ó sen mostrar visible o dorsal no peito, farao baixo a súa responsabilidade e non poderá participar de avituallamientos, trofeos nin obsequios. Así mesmo, non estará amparada pola Póliza de seguro contratada e quedará terminantemente prohibida a súa entrada en liña de meta.
-O feito de inscribirse implica a aceptación deste regulamento e o compromiso de NON adiantarse na saída, realizar o percorrido completo e respectar tanto ao resto dos participantes como ao persoal auxiliar da mesma.

Artigo 10

-Ao inscribirse no Romancico Experience 2020, os participantes dan o seu consentimento e de acordo aos intereses deportivos, de promoción, distribución e explotación para todo o mundo (reprodución de imaxes e fotografías da proba, publicación de listaxes clasificatorias, etc.) mediante calquera dispositivo (Internet, publicidade, etc.) e sen límite temporal, os inscritos ceden de maneira expresa á organización o dereito para reproducir o nome e apelidos, o posto obtido na clasificación xeral e a propia do participante, a categoría, a marca deportiva realizada e a súa imaxe.
-A organización resérvase o dereito de realizar algún cambio no presente regulamento se así o considerase, debendo comunicalo na web e na información do corredor

Artigo 11

A organización resérvase o dereito, se fose necesario, de modificar o devandito regulamento antes do dia da proba