Franxas horarias para realizalo percorrido
DÍA
FRANXA HORARIA
Sábado 25 de Xullo
de 18:00 a 22:00 horas
Domingo 26 de Xullo
de 9:30 a 13:30 horas
A andaina será guiada, obrigatorio mascarilla na saída, con horario de saída o domingo 26 de Xullo ás 10:00 horas